Maak de kwaliteitscyclus concreet in ons overzichtelijke Kwaliteitsdashboard

Als opleider draag je elke dag zorg voor de kwaliteit van de opleiding. Maar hoe houd je het overzicht over lopende ontwikkelpunten en betrek je stafleden bij continue verbetering?

Reconcept Kwaliteitsdashboard biedt alle handvatten om het landelijk geldende kwaliteitskader (FMS, CZO of KOERS) voor verschillende opleidingen concreet te maken. Bruikbaar voor individuele opleidingen, zorginstellingen en overkoepelende organisaties.

Plan-Do-Check-Act

In het Kwaliteitsdashboard geef je de kwaliteitscyclus van de opleiding vorm volgens de bekende PDCA-cyclus. Elk ontwikkelpunt kan de fases Plan, Do, Check en Act doorlopen tot het is afgerond.

Door aan een ontwikkelpunt een gewicht te hangen, kan worden aangegeven hoe belangrijk het is voor de kwaliteit van de opleiding. We vinden het belangrijk dat het Kwaliteitsdashboard een positief instrument is. Daarom is het mogelijk om ook aan te geven wat de ambities en sterke punten van de opleiding zijn.

Houd overzicht

Door een begin- en einddatum aan ontwikkelpunten te koppelen, krijg je grip op het verloop van je ontwikkelpunten en het voorbereiden van visitaties.

Plan evaluaties en verzamel resultaten

In het Kwaliteitsdashboard is er plek om verzamelde meetresultaten en rapportages een plek te geven. Denk hierbij aan resultaten van evaluaties zoals de SPEED, enquêtes en rapportages van (proef)visitaties. Deze resultaten kunnen eenvoudig uitgewerkt worden tot concrete ontwikkelpunten.

Ook kun je in het Kwaliteitsdashboard toekomstige gebeurtenissen plannen en voorbereiden. Zo kun je bijvoorbeeld met je collega's toe werken naar een visitatie door middel van concrete taken. Je kunt deze informatie ook laten toevoegen door de COC of het leerhuis.

Al enthousiast? Vraag vrijblijvend het informatiepakket aan!

Laat hieronder je e-mailadres achter, dan sturen we je het uitgebreide informatiepakket toe.

Geschikt voor de individuele opleiding, de instelling en de regio

Reconcept Kwaliteitsdashboard kan worden ingezet op verschillende niveaus.

De individuele opleiding kan het Kwaliteitsdashboard gebruiken om de ontwikkelpunten van de opleiding op een gestructureerde manier bij te houden.

In de opleidinginstelling kan Reconcept Kwaliteitsdashboard breed worden ingezet, zodat opleidingen van elkaars sterke punten kunnen leren. Opleidingen kunnen zelf kiezen of hun sterke en te ontwikkelen domeinen zichtbaar zijn voor andere opleidingen zonder dat deze gevoelige details kunnen inzien.

In de OOR is het bruikbaar voor de regionale visitatie. Opleidingen binnen de regio kunnen zelf kiezen of ze hun sterke en te ontwikkelen domeinen willen delen met andere opleidingsinstellingen.

Verlicht de administratieve last

Reconcept Kwaliteitsdashboard maakt het bijhouden van de PDCA-cyclus eenvoudiger en meer intuïtief. Doordat je het Kwaliteitsdashboard bij een opleidingsvergadering direct kunt updaten is er geen administratieve last achteraf.

In het Kwaliteitsdashboard kun je onbeperkt collega's betrekken. Per ontwikkelpunt kunnen betrokken personen worden aangewezen, zodat je taken kunt verdelen. Alle acties worden bijgehouden in de geschiedenis van het ontwikkelpunt. Zo documenteer je gezamenlijk de kwaliteitscyclus en hoef je bij een visitatie alleen het Kwaliteitsdashboard te laten zien om aan te tonen dat de kwaliteitszorg op orde is.

Zie het Kwaliteitsdashboard in actie

We hebben een aantal filmpjes opgenomen waarin je het Kwaliteitsdashboard in actie kunt zien. In dit filmpje laten we bijvoorbeeld de handige samenvattingspagina zien.

Bekijk meer video's uit de praktijk

Sluit aan op de kwaliteitskaders van de FMS, CZO en SGK

Ons Kwaliteitsdashboard volgt de indeling van verschillende kwaliteitskaders van de FMS en biedt handige verwijzingen naar de inhoud. Reconcept Kwaliteitsdashboard maakt het kwaliteitskader praktisch uitvoerbaar.

In het Kaderbesluit van het CGS is vastgelegd dat opleidingsorganisaties een interne kwaliteitscyclus moeten hebben om de kwaliteit van de opleidingen te monitoren en voortdurend te verbeteren.

Federatie Medisch Specialisten
Quote van de website medischevervolgopleidingen.nl

Werkt samen met Reconcept Portfolio

Maakt de opleiding gebruik van Reconcept Portfolio? Dan wordt het Kwaliteitsdashboard bereikbaar vanuit de bekende Reconcept-omgeving.

Gebruik je een ander portfolio voor de vervolgopleiding? Geen probleem! Het Kwaliteitsdashboard kan helemaal onafhankelijk van ons portfolio gebruikt worden.

Stuur mij het informatiepakket

Laat hieronder je e-mailadres achter en geef aan in welke toepassing van het Kwaliteitsdashboard jij geïnteresseerd bent, dan sturen we je het uitgebreide informatiepakket toe.

Ontwikkeld in samenwerking met