“In het ETZ krijgen ANIOS de ondersteuning die ze verdienen”

Sinds 2019 gebruiken we het ANIOS-Portfolio van Reconcept. We hebben er bewust voor gekozen om een portfolio te geven aan alle ANIOS die hier binnenkomen, omdat we ons als topkliniek verantwoordelijkheid voelen voor hun ontwikkeling.

Carlijn van Gulik
Beleidsadviseur ETZ

Wat is de meerwaarde voor de ANIOS?

Door ANIOS een eigen portfolio te geven, help je ze de leiding te nemen over hun eigen ontwikkeling. Aan de ene kant helpt het ze gericht na te denken over hun eigen leerdoelen. Aan de andere kant geeft het ze zekerheid, doordat hun bekwamen expliciet worden vastgelegd. Daarmee spreek je vertrouwen uit.

Hoe sluit het portfolio aan bij de EPA's?

In Reconcept zijn de EPA's van alle vervolgopleidingen opgenomen. Bij elke activiteit en KPB die een ANIOS registreert, kan hij aangeven aan welke EPA deze bijdraagt. Doordat de ANIOS zelf kan aangeven welke EPA's relevant zijn, wordt elk portfolio persoonlijk.

Waarom hebben jullie gekozen voor een ziekenhuisbrede aanpak?

Verschillende afdelingen in het ziekenhuis gaven ANIOS al een opleidingsportfolio van de vervolgopleiding, maar dat is niet overdraagbaar naar andere afdelingen. Omdat ANIOS vaak nog op verschillende werkplekken ervaring opdoen, wilden we naar een centrale oplossing. De ANIOS kan het portfolio nu gemakkelijk meenemen naar een andere afdeling en zelfs naar een ander ziekenhuis.

Welke uitdagingen hebben jullie moeten overwinnen?

Voor elke innovatie geldt dat niet iedereen meteen enthousiast is. Door het belang voor de ANIOS en de organisatie goed uit te leggen en een duidelijk beleid te voeren, wordt het portfolio nu breed gedragen. Daarbij helpt het dat supervisoren gemakkelijk een beoordeling kunnen geven op de smartphone van de ANIOS.

Meer weten over het Reconcept ANIOS-Portfolio?

Lees meer over het ANIOS-Portfolio