Werken met persoonlijke leerdoelen

Een overzicht van de mogelijkheden die Reconcept biedt voor het maken en evalueren van persoonlijke leerdoelen

Vrij in te vullen

In Reconcept kan iedereen gemakkelijk leerdoelen voor zichzelf stellen. Leerdoelen kunnen voortkomen uit eigen initiatief of bijvoorbeeld uit verkregen feedback.

Feedback en bewijsmateriaal verzamelen

Elke keer dat je iets toevoegt aan je Reconcept Portfolio, kun je het koppelen aan een van de persoonlijke leerdoelen. Zo ontstaat een geschiedenis waaruit duidelijk wordt hoe je je op dit gebied hebt ontwikkeld. In de opleidingscontext kan ook de opleider bijdragen aan deze geschiedenis.

Leerdoelen evalueren

In voortgangs- en andere evaluatiegesprekken worden de leerdoelen automatisch in het gespreksformulier zichtbaar, zodat deze in het gesprek kunnen worden geΓ«valueerd.