EPA’s in de zorg: over entrustable professional activities, supervisie en bekwaam verklaren in de praktijk

EPA’s en EPA-gericht opleiden, het zijn termen die in steeds meer zorgopleidingen hun intrede doen. Maar wat is een EPA precies? En op welke manier krijg je er als zorgprofessional mee te maken in de praktijk? Tijd voor een nadere uitleg.

Wat zijn EPA's?

De afkorting EPA staat voor entrustable professional activity, in het Nederlands te vertalen als ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. Entrustable professional activities maken duidelijk in welke professionele activiteiten een student of professional in opleiding bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden en attitude daarvoor nodig zijn. Ook maakt een EPA duidelijk met welke beoordelingsinstrumenten, toetsinstrumenten of informatiebronnen het benodigde supervisieniveau door een begeleider of supervisor kan worden vastgesteld.

Wat is het verschil tussen een EPA en een competentie?

EPA’s zijn ontwikkeld om competenties praktisch te vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Bij EPA-gericht opleiden wordt beoordeeld of een student of professional in opleiding een combinatie van verschillende benodigde competenties gelijktijdig in de betreffende beroepssituatie kan toepassen.

De betekenis van de EPA in het onderwijs

EPA-gericht opleiden maakt het proces, waarbij een student of professional in opleiding steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en de supervisie afneemt, inzichtelijk. Beslissingen hierover die voorheen vrij impliciet werden genomen, worden expliciet en inzichtelijk voor collega’s. Daarmee is de inzet van de professional in opleiding binnen de zorg beter verantwoord.

Wat is supervisie en welke supervisieniveaus zijn er?

Gedurende het opleiden in de praktijk bepalen supervisoren of werkbegeleiders hoeveel toezicht er nodig is. Dit gebeurt op basis van het vertrouwen dat zij hebben in de student of professional in opleiding. Dit noemen we het supervisieniveau. De student of professional in opleiding doorloopt verschillende supervisieniveaus om uiteindelijk een EPA te kunnen afronden. Er worden vijf niveaus van supervisie onderscheiden:

1. Observeren

2. Zelfstandig uitvoeren met directe supervisie (de supervisor is fysiek aanwezig in dezelfde kamer)

3. Zelfstandig uitvoeren met indirecte supervisie (de supervisor is niet fysiek aanwezig, maar wel snel bereikbaar als dat nodig is)

4. Zelfstandig werken (supervisie op afstand)

5. Zelf supervisie geven

Hoe werkt bekwaam verklaren in de praktijk?

De mate van supervisie neemt gedurende de opleiding steeds meer af en uiteindelijk mag de student of professional in opleiding op niveau 4, geheel zelfstandig, de EPA uitvoeren. Dit moment wordt ook wel het ‘formeel bekwaam verklaren’ genoemd. Deze bekwaamverklaringen vinden op verschillende momenten tijdens de opleiding plaats. De ene student of professional kan eerder bepaalde verantwoordelijkheid dragen, terwijl dat voor een ander langer kan duren.

Het belang van een e-portfolio voor EPA-gericht opleiden

Een gebruiksvriendelijk e-portfolio dat is ingericht op opleiden en leren met EPA’s kan zowel de student of professional in opleiding, supervisoren, (werk)begeleiders en andere betrokkenen bij de opleiding enorm helpen. Het stelt de student of professional in staat om eenvoudig en snel in het werkveld beoordelingen en feedback van verschillende collega’s en begeleiders te verzamelen. Voor supervisoren en (werk)begeleiders maakt het e-portfolio de benodigde mate van supervisie per student of professional direct inzichtelijk. Ook zijn alle beoordelingsinstrumenten en toetsinstrumenten binnen handbereik en kunnen deze eenvoudig en snel worden ingevuld, direct op de werkplek.

Bij Reconcept hebben we e-portfolio's ontwikkeld voor verschillende medische en verpleegkundige beroepsgroepen die het EPA-gericht opleiden optimaal ondersteunen:

Staat jouw beroepsgroep hier nog niet bij, maar ben je wel op zoek naar een gebruiksvriendelijk portfolio wat EPA-gericht opleiden ondersteunt? Dan komen we graag met je in contact.

CZO Flex Level: EPA’s voor de verpleegkunde en medisch ondersteuners

Het landelijke CZO Flex Level programma is gericht op het ontwikkelen van een flexibel en vernieuwend opleidingsstelsel voor (vervolg) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Als onderdeel van dit programma maken ook de CZO-erkende opleidingen de stap naar werkplekleren en bekwaam verklaren op basis van EPA’s.

Binnen dit programma is door CZO een deelproject e-portfolio opgezet, waarbij in samenwerking met alle betrokkenen een pakket van eisen is opgesteld voor het e-portfolio wat opleidingsinstellingen kunnen gebruiken bij het maken van hun keuze. Het Reconcept e-portfolio voldoet aan alle criteria die onderdeel zijn van dit PvE en overtreft elk ander portfolio in gebruiksvriendelijkheid.

Altijd bij de hand met de Reconcept app

Reconcept werkt op grote schermen en tablets. Voor de smartphone is er een handige app met een overzichtelijk dashboard. Daarin zit alles wat je in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

Lees meer over de app

De opleiding in een vernieuwend portfolio

Reconcept is het vernieuwende digitale portfolio voor medisch professionals. Met onze handige app op zak is je portfolio altijd up to date en kun je zonder drempels feedback vragen en geven.

Lees alles over Reconcept Portfolio

Plan een demo in

We helpen organisaties om hun mensen zo flexibel op te leiden als de wereld om hen heen. Dat noemen we skills-based opleiden.

Plan een demo met ons in om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.

Plan nu een demo in