Gebruiksvriendelijke tools voor IFMS

Reconcept IFMS biedt één centraal platform voor het voeren van IFMS. Het kan worden ingezet op instellingsniveau of op afdelingsniveau.

Organiseer je IFMS-rondes centraal

Reconcept biedt praktische hulpmiddelen voor ondersteunend medewerkers, waarmee zij gemakkelijk IFMS-rondes kunnen plannen. Zo kan de specialist betrokken worden bij diens eigen ontwikkeling met minimale inspanning.

Zet onze gebruiksvriendelijke 360-graden feedback in

Onze gebruiksvriendelijke 360-graden feedbacktool is onderdeel van Reconcept IFMS. Zet eenvoudig anonieme vragenlijsten uit onder collega’s en krijg heldere rapporten terug als input voor gesprekken.

Lees meer over 360-graden feedback

Altijd bij de hand met de Reconcept app

Reconcept werkt op grote schermen en tablets. Voor de smartphone is er een handige app met een overzichtelijk dashboard. Daarin zit alles wat je in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

Lees meer over de app

Stel concrete persoonlijke leerdoelen

In het persoonlijke IFMS-dossier kunnen specialisten eenvoudig leerdoelen formuleren naar aanleiding van de ontvangen feedback. Leerdoelen worden gemakkelijk geëvalueerd in een vervolggesprek.

Lees meer over leerdoelen

Leg gesprekken vast

Gespreksverslagen kunnen eenvoudig worden opgenomen in het persoonlijke dossier. Deze kunnen worden ondertekend door een interne of externe gespreksleider en dienen als input voor de volgende ronde.

Benut het volledige Specialistenportfolio

Door IFMS te combineren met ons persoonlijke portfolio ontstaat een specialistenportfolio waarin specialisten al hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling kunnen bijhouden voor een leven lang leren. Zo kunnen we specialisten bijvoorbeeld nascholingen aanbieden die passen bij hun interesses.

Lees meer over het Specialistenportfolio