Verrichtingen en bekwaamverklaren

Een overzicht van de mogelijkheden die Reconcept biedt voor het werken met chirurgische vaardigheden en verrichtingen.

Ervaring vastleggen

In Reconcept kun je gemakkelijk een overzicht opvragen van je persoonlijke ervaring met een bepaalde verrichting. In een opleidingscontext kunnen verrichtingen ook bekwaam verklaard worden, vergelijkbaar met de EPA.

Onderdelen registreren

Per verrichting kan op detailniveau worden vastgelegd hoe vaak een onderdeel is uitgevoerd. Deze informatie kan door de eigenaar zelf worden ingevoerd met onze handige app, maar kan ook automatisch ingevuld worden door een koppeling te maken met het EPD.

In de opleidingscontext kunnen verrichtingen bovendien beoordeeld worden door middel van een OSATS-formulier.

Bekwaamverklaren

Op basis van de opgedane ervaring kan een bekwaamheidsverklaring worden gegeven voor ÊÊn van de bekwaamheidsniveuas. Een bekwaamheidsverklaring kan in Reconcept actief worden aangevraagd door de portfolio-eigenaar of direct worden afgegeven door een opleider of andere bevoegde.