Voorbehouden en risicovolle handelingen

Een overzicht van de mogelijkheden die Reconcept biedt voor het werken met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Ervaring vastleggen

In Reconcept kun je gemakkelijk een overzicht opvragen van je persoonlijke ervaring met een bepaalde voorbehouden handeling. In een opleidingscontext kunnen voorbehouden handelingen ook bekwaam verklaard worden, vergelijkbaar met de EPA.

Geschiedenis

In Reconcept wordt een nauwkeurige geschiedenis bijgehouden van de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van een voorbehouden handeling. Zo is altijd na te kijken wie op welk moment een bekwaamheidsverklaring heeft gegeven voor een bepaalde handeling.

Bekwaamverklaren

In Reconcept kan gewerkt worden met een bekwaamheidsschaal van een aantal niveaus van zelfstandigheid, of met een eenvoudige bekwaamheidsverklaring (al of niet bekwaam). Op basis van de opgedane ervaring kan een bekwaamheidsverklaring worden gegeven voor ÊÊn van de bekwaamheidsniveuas. Een bekwaamheidsverklaring kan in Reconcept actief worden aangevraagd door de portfolio-eigenaar of direct worden afgegeven door een opleider of andere bevoegde. Een bekwaamheidsverklaring kan een verloopdatum hebben, waarna deze opnieuw moet worden afgegeven.