EPA's en bekwaamverklaren

Een overzicht van de mogelijkheden die Reconcept biedt voor het werken met EPA's.

Een persoonlijk overzicht

Elk Reconcept Portfolio heeft een samenvattingspagina met een duidelijk overzicht van de EPA's. Afhankelijk van de opleiding is het mogelijk om een deel 'vaste' basis-EPA's te definiëren en een facultatief deel, bijvoorbeeld voor de differentiatie. Het facultatieve deel kan door de portfolio-eigenaar worden gekozen op basis van eigen inzicht, of automatisch worden toebedeeld op basis van diens persoonlijke opleidingsplan of werkplek.

Bewijsmateriaal verzamelen

In Reconcept kunnen gebruikers op allerlei manieren bewijsmateriaal verzamelen voor de EPA. Bij het toevoegen van inhoud aan het portfolio (bijvoorbeeld een KPB, CAT of toetsresultaat), wordt aangegeven voor welke EPA's deze relevant is. Zo ontstaat onder elke EPA een helder overzicht van relevant bewijsmateriaal.

Een groot voordeel is dat een KPB in Reconcept relevant kan zijn voor meerdere EPA's of zelfs vakoverstijgende vaardigheden zoals Doelmatigheid en Canmeds-competenties zoals Professionaliteit. Daardoor wordt het veel gemakkelijker om in de dagelijkse praktijk feedback te verzamelen over natuurlijk ontstaande situaties, in plaats van op basis van een 'vinklijst' praktijksituaties te gaan zoeken die nog 'nodig' zijn voor het portfolio.

Geschiedenis

In Reconcept wordt een nauwkeurige geschiedenis bijgehouden van de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van een EPA. Zo is altijd na te kijken wie op welk moment een bekwaamheidsverklaring heeft gegeven voor een bepaald niveau.

Bekwaamverklaren

Op basis van het verzamelde bewijsmateriaal kan een bekwaamheidsverklaring worden gegeven voor één van de bekwaamheidsniveuas. Een bekwaamheidsverklaring kan in Reconcept actief worden aangevraagd door de portfolio-eigenaar of direct worden afgegeven door een opleider of andere bevoegde. Eventueel kan aan het bekwaamverklaren een OOG-bespreking voorafgaan (zie volgende).

OOG-bespreking

Voor het voeren van een OOG-bespreking (Oordeel OpleidingsGroep) biedt Reconcept een handige aanvullend hulpmiddel: de rondvraag. Een rondvraag wordt door de opleider uitgezet onder collega's, die elk hun mening kunnen delen over de ontwikkeling van de EPA. De ontvangen reacties zijn alleen zichtbaar voor de opleider.