Cursus- en toetsresultaten

Een overzicht van de mogelijkheden die Reconcept biedt voor het verwerken van cursus- en toetsresultaten

Onbeperkt toevoegen van relevante activiteiten

In Reconcept kunnen gemakkelijk cursussen, toetsresultaten en overige relevante activiteiten worden vastgelegd. De activiteiten kunnen worden gekoppeld aan persoonlijke leerdoelen of EPA's om te dienen als bewijsmateriaal. Activiteiten kunnen ook geautomatiseerd worden toegevoegd door een vereniging, ziekenhuis of opleidingsinstelling.

Toetsresultaten importeren en interpreteren

In Reconcept kunnen de resultaten van een toets worden geïmporteerd op landelijk of lokaal niveau. Daarvan worden automatisch nuttige overzichten gemaakt, waardoor de deelnemer zijn eigen resultaat kan vergelijken met andere deelnemers.